BibleDatabase Advanced Bible Search
Extremely fast lookup of text, multiple search combination options, Bible Read mode.
WEBMASTERS To get this Advanced tool for your Website CLICK HERE
 

Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Afrikaans Psalms 113

1 Halleluja! Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE!

2 Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid!

3 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word!

4 Die HERE is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid.

5 Wie is soos die HERE onse God, wat hoog woon,

6 wat laag neersien, in die hemel en op die aarde?

7 Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef;

8 om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk.

9 Wat die onvrugbare van die huis laat woon- 'n blye moeder van kinders. Halleluja!Christian Web Hosting from BibleDatabase

Whole Site This Page

Licensed to BibleDatabase. All Rights reserved. (Script Ver 3.1.0.0)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase