BibleDatabase Advanced Bible Search
Extremely fast lookup of text, multiple search combination options, Bible Read mode.
WEBMASTERS To get this Advanced tool for your Website CLICK HERE
 

Choose a Bible Book or Range Chapter
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Search Criteria

   

Exact Phrase Ignore Word Order Any Words

  Set Preferences

Haitian Creole Matye 1

1 Men non zanst Jezikri ki te pitit pitit David, pitit pitit Abraram.

2 Abraram te papa Izarak; Izarak te papa Jakb; Jakb te papa Jida ak lt fr l' yo.

3 Jida menm te papa Perz ak Zara. Se Tama ki te manman yo. Perz te papa Eswm; Eswm te papa Aram.

4 Aram te papa Amenadab; Amenadab te papa Naason; Naason te papa Salmon.

5 Salmon te papa Boaz. Se Raab ki te manman Boaz. Boaz te papa Obd. Se Rit ki te manman Obd.

6 Obd te papa Izayi, Izayi te papa wa David. David te papa Salomon. Se Madan Ouri ki te manman Salomon.

7 Salomon te papa Woboram; Woboram te papa Abya; Abya te papa Asa.

8 Asa te papa Jozafa; Jozafa te papa Joram; Joram te papa Ozyas;

9 Ozyas te papa Joatam; Joatam te papa Akaz; Akaz te papa Ezekyas;

10 Ezekyas te papa Manase; Manase te papa Amon; Amon te papa Jozyas;

11 Jozyas te papa Jekonyas ak lt fr l' yo. Se l sa a yo te depte moun pp Izrayl yo, yo mennen yo ale lavil Babiln.

12 Apre yo te fin mennen yo ale lavil Babiln, Jekonyas te f Salatyl. Salatyl te papa Zowobabl;

13 Zowobabl te papa Abiyoud; Abiyoud te papa Elyakim; Elyakim te papa Az;

14 Az te papa Sadk; Sadk te papa Akim; Akim te papa Eliyoud;

15 Eliyoud te papa Eleaza; Eleaza te papa Matan; Matan te papa Jakb;

16 Jakb te papa Jozf. Se Jozf sa a ki te marye ak Mari, manman Jezi yo rele Kris la.

17 Konsa, pran depi Abraram jouk nou rive sou David, te gen antou katz jenerasyon papa ak pitit. Pran depi David jouk nou rive l yo te depte pp Izrayl la ale lavil Babiln, te gen antou katz jenerasyon papa ak pitit. Pran depi l yo te depte pp la jouk nou rive sou Kris la, te gen katz jenerasyon papa ak pitit tou.

18 Men ki jan Jezikri te ft. Mari, manman Jezi, te fiyanse avk Jozf. Anvan menm yo te antre nan kay ansanm, Mari vin twouve l' ansent pa pouvwa Sentespri.

19 Jozf, fiyanse l' la, te yon nonm debyen. Li pa t' vle f eskandal ak sa. Li te vle kase fiyansaj la san bri san kont.

20 Li t'ap kalkile sou jan li tapral f sa l li w yon zanj Bondye part devan li nan dmi. Zanj lan di li: Jozf, pitit pitit David, ou pa bezwen p pran Mari pou madanm ou. Paske, pitit l'ap pote a se travay Sentespri.

21 Li pral f yon pitit gason. Wa rele l' Jezi. Se li menm ki pral delivre pp li a anba peche l' yo.

22 Tou sa pase konsa pou pawl Bondye te mete nan bouch pwoft la te ka rive vre. Men sa l' te di:

23 Men li, jenn fi a pral ansent, li pral f yon pitit gason. y'a rele l' Emannwl. (Non sa a vle di: Bondye avk nou.)

24 L Jozf leve nan dmi an, li f tou sa zanj Bondye a te di l' f: li pran madanm li lakay li.

25 Men, Jozf pa t' kouche ak Mari, jouk l li te fin akouche yon ti gason. Jozf te rele pitit la Jezi.Christian Web Hosting from BibleDatabase

Whole Site This Page

Licensed to BibleDatabase. All Rights reserved. (Script Ver 3.1.0.0)
2002-2019. Powered by BibleDatabase